Testit - Living Labs

Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Testit - Living Labs
Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Testit - Living Labs

Testit - Living Labs

Smart Mobility Challenge
Wanneer 31-10-2017 13:40 tot
15-12-2017 12:00

Projectoproep Testit: Brussels Smart Mobility Challenge

Het doel van de ‘Smart Mobility Challenge’ is om een doeltreffend en efficiënt beheer van het verkeer en het vervoer op de bestaande infrastructuren na te streven door een optimalisering van interactie, connectiviteit en samenwerking.  De projectoproep is gebaseerd op twee belangrijke aspecten: de effectieve samenwerking tussen de verschillende stakeholders en de creatie van bevoorrechte ruimtes specifiek bestemd voor experimentatie en innovatie.

In het kader van deze oproep worden innovatieve technieken en processen toegepast binnen Smart Mobility projecten. Deze technieken en processen, die worden getest en verbeterd via de Living Labs-projecten, kunnen vervolgens op grotere schaal worden toegepast met als doel betaalbare oplossingen te bieden voor Smart Mobility in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het kort: de voornaamste doelstelling van elk Living Lab bestaat erin Smart Mobility oplossingen (en/of oplossingen die de Smart Mobility kunnen ondersteunen) te ontwikkelen, te testen en te implementeren die tegemoet komen aan de specifieke mobiliteitsuitdagingen van het BHG.

 

Wanneer kom je in aanmerking? 

De Brusselse entiteiten die een aanvraag kunnen indienen bij Innoviris voor deze oproep zijn :

  • onderzoeksinstellingen (universiteiten, hogescholen en collectieve onderzoekscentra) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • ondernemingen met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

  • non-profit organisaties met minstens een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • regionale en gemeentelijke “administratieve overheden ” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die betrokken zijn bij de Smart Mobility Challenge. Wil je als overheidsinstelling deelnemen aan de projectoproep? Neem dan rechtstreeks contact op met Gaëtan Danneels

 

Hoe dien je een aanvraag in? 

De projectoproep zal verlopen in twee fasen :

  • een eerste oproep tot "project outline", eventueel samen met een subsidieaanvraag voor het opzetten van een project (zie onderdeel "Steun bij het opzetten van een project" in het reglement) voor 15 december 2017

  • een tweede oproep voor de geselecteerde “project outlines” voor het indienen voor een volledig dossier voor 18 mei 2018

Het aanvraagformulier alsook de bijlagen moeten in één exemplaar, bedrukt op voor- en keerzijde, te worden opgestuurd naar volgend adres:

INNOVIRIS
Ter attentie van Gaëtan Danneels - Oproep Testit 2017 Brussels Smart Mobility Challenge
Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie
Charleroisesteenweg 110
1060 BRUSSEL

Een elektronische versie, in het formaat doc of docx, wordt ook naar de volgende adressen verzonden:

Meer informatie nodig ? 

Heb je meer informatie nodig?

Lees het reglement van de actie dat beschikbaar is in de toolbox van dit programma.

Via Slack kan je ideeëen uitwisselen of werkgroepen samenstellen met mogelijke projectpartners.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

Gaëtan Danneels

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 19
gdanneels@innoviris.brussels