Anticipate - Prospective research

Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Anticipate - Prospective research
Home / Inhoud homepage / Projectoproepen / Anticipate - Prospective research

Anticipate - Prospective research

Project outline
Wanneer 28-11-2018 12:00 tot
15-02-2019 12:00

Zin om het Brussel van de toekomst vorm te geven? 

Ben je een onderzoeker in exacte of humane wetenschappen? Heb je vernieuwende ideeën voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Neem dan deel aan de projectoproep van Anticipate - Prospective Research 2019.

Via het Anticipate programma financiert Innoviris projecten van academische onderzoekers aan een Brusselse universiteit of hogeschool met een toekomstgerichte visie in domeinen die belangrijk zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De projecten dragen bij tot de ontwikkeling en opbouw van kennis over de Brusselse stedelijke complexiteit en besteden de nodige aandacht aan beleidsgerichte en/of maatschappelijke valorisatie.

 

Wat zijn de thema's van 2019?

Voor de projectoproep van 2019 werden er 2 prioritaire thema's geselecteerd:

 • Toerisme en leefbaarheid in de stad

  De toeristische sector speelt een cruciale rol bij het genereren van economische groei en werkgelegenheid in de stad. Tegelijk zien we dat steeds meer Europese steden kreunen onder het gewicht van het groeiende toerisme.

  Hoe moet het toerisme van morgen in Brussel er uit zien en hoe moet het zich ontwikkelen? Welke opportuniteiten brengt het met zich mee en welke bijdrage kan deze groei leveren aan de Brusselse economie? Maar ook, welke grenzen zijn er aan de groei? Is dit soort exponentiële groei op termijn houdbaar en wenselijk voor Brussel? Ten koste van wie gaat de groei? Welke antwoorden kunnen we bieden om de spanning tussen het lokale en het globale op te heffen?

  Specifieke uitdagingen/opportuniteiten voor afgebakende doelgroepen zijn ook mogelijk.

 • Governance of the Future

  De politieke wereld en de overheidsdiensten staan steeds meer onder druk, enerzijds omdat burgers de klassieke politieke actoren steeds meer afwijzen en anderzijds omdat de maatschappij voortdurend verandert. Of het nu is door te kiezen voor meer digitalisering, door burgers de mogelijkheid te geven om beslissingen te nemen of door een meer geïntegreerde aanpak te hanteren, het openbaar en politiek bestuur zal moeten evolueren om de uitdagingen van morgen het hoofd te kunnen bieden. 

  In deze oproep kunnen verschillende specifieke vraagstukken behandeld worden, maar uiteindelijk moet wel een (deel van het) antwoord worden gegeven op de volgende vraag: hoe richt je bestuur en overheden in die op de burger gericht zijn, coöperatief zijn, netwerken leggen, ethisch zijn en al dan niet ondersteund worden door innovatieve technologische oplossingen, zodat ze kunnen antwoorden op de uitdagingen van een duurzame en rechtvaardige samenleving voor morgen?
   

  Hoe dien je een aanvraag in?

  De selectie gebeurt in 2 stappen.

  • Een project outline moet ten laatste op 15 februari 2019 om 12u worden ingediend bij Innoviris via een formulier. Raadpleeg vooraf het reglement. Alle documenten die nodig zijn om je aanvraag in te dienen, vind je in de toolbox van de algemene Anticipate-pagina

  • Innoviris evalueert de project outlines. Enkel de projecten met een positief geëvalueerde project outline, kunnen een volledig voorstel indienen via een formulier dat in deze tweede fase beschikbaar zal zijn op onze website. Het volledige voorstel moet ten laatste op 7 juni 2019 om 12 uur worden ingediend. 

  De projecten moeten ingediend worden door de betrokken academische autoriteiten. Aarzel niet om je Tech Transfer Office (en R&D departement voor de VUB) te contacteren voor meer inlichtingen.

   

  Meer informatie nodig? 

  Neem een kijkje op de Anticipate-pagina of neem contact op met: 

  ** IMAGE DESCRIPTION **

  Suzana Koelet

  Scientific Advisor

  Strategic Research Team

  Tel. +32 2 600 50 80
  skoelet@innoviris.brussels

   

gearchiveerd onder: