Simon De Muynck

Home / Funded by Innoviris / Simon De Muynck
Home / Funded by Innoviris / Simon De Muynck

Simon De Muynck

Een gesprek met Simon De Muynck

Coördinator van het project Phosphore

Wat is Phosphore? 

 • een participatief actie-onderzoeksproject voor de verbetering van organisch afvalbeheer in het BHG

 • het project wordt gefinancierd binnen het Co-create programma

Met het project Phosphore willen we burgers, onderzoekers en de overheid met elkaar in contact brengen. Samen willen we een nieuw beleid opbouwen op bais van:

 • gezamenlijke doelstellingen en criteria, struikelblokken en uitdagingen

 • wetenschappelijke literatuur

 • maar vooral: via leerzame ervaringen van de experimentele innovaties op het terrein (de zogenaamde ‘living labs’)

Phosphore wil:

 • via verschillende kanalen initiatieven onder de aandacht brengen van actoren die gedecentraliseerde (niet-industriële) en ecologische valorisatietechnieken hanteren

 • de inzichten uit de literatuur samenbrengen met de ervaringen op het terrein op basis van een consensus over de gelijkenissen en samenhang tussen deze twee bronnen en de nieuwe innovatieve ontwikkelingen in onze Brusselse context

Het initiële consortium is samengesteld uit:

 • vzw Worms

 • Brussel Leefomgeving (BE)

 • Net Brussel

 • ULB

 • vzw Ecologisch Stedelijk Centrum (coördinator en centrale organisatie van het project)

Momenteel produceren Brusselaars elk jaar bijna 200 000 ton organisch afval. Een groot deel van dit afval komt terecht in de verbrandingsoven. We verbranden dus water, stikstof, fosfor en essentiële voedingstoffen die we eigenlijk, door het paradigma volledig om te gooien, kunnen omzetten naar grondstof. 

Bovendien zijn de Europese doelstellingen voor hergebruik en recyclage (Circular Economy Package) en de productie van hernieuwbare energie, zeer ambitieus.

Het Brussels systeem voor organisch afvalbeheer is complex: een verzameling van bestaande infrastructuren, ophaal -en verwerkingspraktijken, politieke agenda’s, prestatiedoelstellingen en strategieën, de te respecteren sociale voorschriften en normen of innovaties waarvan het belang en de haalbaarheid op het terrein worden getest.

Al deze initiatieven worden gedragen door actoren met verschillende expertise waarmee we rekening moeten houden om te evolueren naar een duurzaam co-creatief ecosysteem voor alle Brusselaars.

De partners van het consortium en alle andere partners die tijdens het project werden geïdentificeerd, zullen ons helpen om deze uitdagingen beter te begrijpen en aan belang te winnen.