ITEA

ITEA

ITEA is één van de zeven thematische clusters van het EUREKA-programma. De cluster stimuleert en steunt innovatie en preconcurrentiële O&O in gebruiksdiensten-en systemen voor software (Software-intensive Systems and Services SiSS)) die bijdraagt tot de optimalisering van de  Europese industriën.

De ITEA-cluster steunt technisch innovatieve « business-oriented » samenwerkingen die opgezet worden door industriëlen.

De projecten die voor de ITEA cluster geselecteerd worden, ontvangen geen toelage maar een label van deze organisatie. De financiering verloopt via de nationale financieringsinstellingen (Innoviris voor Brussels) volgens hun specifieke voorschriften. 

Je komt in aanmerking voor een ITEA toelage als uw project voldoet aan de criteria van je nationale financieringsinstelling en het ITEA-programma.

Als Brusselse onderzoeksinstelling moet je voldoen aan volgende toelatingscriteria :

 
Toelatingscriteria van het ITEA-programma
  • je project is opgesteld in het Engels

  • minstens twee onafhankelijke wettelijke entiteiten uit twee deelnemende landen van het EUREKA-programma moeten bij het project betrokken zijn

  • de leader-deelnemer moet afkomstig zijn uit een land van het EUREKA-programma of uit een land dat bij dit programma betrokken is. 

 

Toelatingscriteria van Innoviris
  • je oefent (een deel van) je activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

  • je stelt een innovatief OOI-project voor in samenwerking met een Brusselse KMO dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je bent je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen. 

Ondernemingen en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) komen in aanmerking voor dit programma. Universiteiten en onderzoeksinstellingen komen echter enkel in aanmerking als ze, binnen het project, samenwerken met een Brusselse KMO. Bovendien mag geen enkele partner meer dan 70% van de kosten van het project op zich nemen. 

Dien je aanvraag in nadat je project een label heeft ontvangen van het ITEA-programma. Dien je aanvraag in bij Innoviris via de programma's Explore of Shape.

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie.

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

De toelage kan 100% van de kosten van het project dekken.

Ook ondernemingen komen in aanmerking voor financiële steun via ITEA. Heb je meer informatie nodig?  Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je ITEA-project. 

 

Contact en bijkomende informatie

Heb je meer informatie nodig over het ITEA-programma ? Lees dan de gedetailleerde informatiefiche van het ITEA-programma of ga naar de website van ITEA.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

 

Marianne Da Silva

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 20
mdasilva@innoviris.brussels