EURIPIDES²

EURIPIDES²

Euripides logoEURIPIDES² is één van de zeven thematische clusters van het EUREKA-programma. De cluster bevordert en steunt martkgeoriënteerde OOI-samenwerkingsprojecten in het domein van de intelligente elektronische systemen. De projecten zijn gericht op de conceptualisering, de ontwikkeling en de implementatie van heterogene elektronische producten, geavanceerde intelligente receptoren, krachtige elektronische onderdelen of geïmplementeerde en ingebouwde systemen voor diverse applicaties zoals de lucht-en ruimtevaart,  de auto, energie, de gezondheidssector, transport, maar ook de ontwikkeling van smart cities, mobiliteit of veiligheid.

De projecten die in het kader van de cluster EURIPIDES worden geselecteerd, ontvangen geen financiële steun maar een label van deze organisatie. De projecten worden gefinancierd door de nationale financieringsagentschappen (Innoviris voor Brussel) volgense specifieke voorschriften.

De projecten moeten beantwoorden aan de toelatingscriteria en de algemene voorwaarden van het EURIPIDES-programma.

Om ook door Innoviris te worden gefinancierd, moeten de projecten eveneens beantwoorden aan de toelatingscriteria van het nationale financieringsagentschap. 

Als Brusselse onderzoeksinstelling moet je voldoen aan volgende toelatingscriteria:

Toelatingscriteria van EURIPIDES²
  • het project moet worden opgesteld in het Engels

  • minstens twee onafhankelijke ondernemingen van twee deelnemende landen van het EUREKA-netwerk moeten deelnemen aan het project

  • elk land van het consortium mag maximum voor 75% van het totale budget van het project verantwoordelijk zijn

  • de leader van de deelnemende landen moet gevestigd zijn in een deelnemend land van het EUREKA-netwerk of in een geassocieerd land. 

 
Toelatingscriteria van Innoviris
  • je oefent (een deel van) je activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je toont aan dat je jouw deel van het project kan financieren

  • je bent je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen

Ondernemingen en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) komen in aanmerking voor dit programma. Universiteiten en onderzoeksinstellingen komen echter enkel in aanmerking als ze, binnen het project, samenwerken met een Brusselse KMO. Bovendien mag geen enkele partner meer dan 70% van de kosten van het project op zich nemen. 

Dien je aanvraag in nadat je project een label heeft ontvangen van het ITEA-programma. Dien je aanvraag in bij Innoviris via de programma's Explore of Shape.

Financieringstype

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een subsidie.

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

De subsidie dekt 100% van de kosten van het project.

Ook ondernemingen komen in aanmerking voor financiële steun via de EURIPIDES-cluster. Wil je meer weten over de financieringsvoorwaarden van dit programma ? Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je EURIPIDES-project.


Contact en bijkomende informatie

Heb je meer informatie nodig over de EURIPIDES-cluster?  Lees dan de gedetailleerde informatiefiche of ga naar de website van het programma.

 

Marianne Da Silva

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 20
mdasilva@innoviris.brussels