Launch - Brussels spin-off

Launch - Brussels spin-off

Via het Launch programma financiert Innoviris de oprichting van nieuwe ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

Het programma Launch stimuleert de oprichting van nieuwe ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De projecten die in het kader van deze actie worden gefinancierd:

 • leiden tot de afwerking van een vernieuwend product, proces of dienst gebaseerd op voorgaande onderzoeksresultaten, en

 • maken het mogelijk de industriële en commerciële exploitatievoorwaarden van onderzoeksresultaten te onderzoeken, met het oog op de creatie van een nieuwe economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

 

Je komt als onderzoeksinstelling in aanmerking voor Launch als :

 • je (een deel van) jouw activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • het project is gericht op de afwerking van vernieuwende producten, processen of diensten gebaseerd op onderzoeksresultaten

 • het project wordt geleid door een onderzoeker-ondernemer met een universitair diploma en een erkend professor of onderzoeker van de gastinstelling die dienst doet als promotor van het project

 • het project dankzij de oprichting van een spin-off kan leiden tot de economische valorisatie van de onderzoeksresultaten

 • minstens twee 'peters' uit de economische sector de onderzoeker-ondernemer begeleiden met de economische valorisatie van het project

 • het project een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bent nagekomen


Dien je aanvraag ten laatste op 18 januari 2019 om 12u in bij Innoviris. 

Het reglement en het formulier zijn beschikbaar in de toolbox van deze pagina.

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie die over een periode van twee jaar 100% van de kosten denkt.

De financieringsperiode kan met één jaar verlengd worden.

Uitzonderlijk kan de financieringsperiode worden verlengd voor een vierde jaar.


Evaluatie

Als je project aan de toelatingscriteria voldoet, wordt het tussen begin maart en eind mei 2019 geëvalueerd door een jury van wetenschappelijke experten, een expert uit de economische sector en/of een expert in bedrijfsoprichting Er wordt ten laatste in de maand juli een beslissing genomen over de financiering van de beste projecten. Als je project wordt geselecteerd, gaat het tussen 01/10/2019 en 01/01/2020 van start.

 

Evaluatiecriteria van de jury :
 • het vernieuwende karakter en de wetenschappelijke kwaliteit van het project

 • de haalbaarheid van het project (technologische en wetenschappelijke risico's, methodologie en planning)

 • de ondernemingszin van de onderzoeker-ondernemer (heeft de onderzoeker-ondernemer de nodige kwaliteiten om een spin-off op te richten?)

 • de begeleiding van de kandidaat (onderzoeksomgeving, kwaliteiten van de promotor, profiel en betrokkenheid van de peters en de interface)

 • de economische draagkracht (antwoord op de marktvraag, haalbaarheid van het valorisatieplan, voordelen voor en werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Meer weten over de toelatingscriteria van Launch? Lees dan het reglement.


 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Aline Grosfils

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 66
agrosfils[at]innoviris.brussels