Evaluate - Proof of Concept

Evaluate - Proof of Concept

Het programma EVALUATE-Proof-of-concept financiert het aantonen van de haalbaarheid en de leefbaarheid van een innovatieve technologie, methode of idee, en dit met het oog op de valorisatie van de resultaten die vooraf bekomen werden uit wetenschappelijk onderzoek.
logo evaluate proof of concept

 


Het programma Evaluate - Proof of Concept financiert de demonstratie van de haalbaarheid en de economische levensvatbaarheid van een innovatieve technologie, methode of idee afkomstig van voorafgaand wetenschappelijk onderzoek.

Het doel van de projecten die binnen dit programma worden gefinancierd, is de uitvoering van: 

 • een proof of concept van sluitende resultaten afkomstig uit wetenschappelijk onderzoek via de ontwikkeling van een prototype, de validatie van tests of de demonstratie op de site.

 • een socio-economische proof of interest die aantoont dat het mogelijk is om de resultaten te valoriseren, bijvoorbeeld via een spin-off of een licentie.

 

 

Je komt als onderzoeksinstelling in aanmerking voor Evaluate - Proof of Concept als :

 • je minstens een exploitatiezetel hebben in het Gewest

 • je je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bent nagekomen

 

De financieringsaanvraag moet volgende ontvankelijkheidscriteria respecteren: 

 • Het project als doel heeft om een proof of concept te ontwikkelen van onderzoeksresultaten die voordien werden verworven en met het oog op een valorisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • het project wordt geleid door een promotor die een proof of concept wil bekomen van resultaten die door voorgaand wetenschappelijk onderzoek werden bekomen, en dit met het oog op een valorisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De promotor is een professor of een gevestigd onderzoeker van de begunstigde onderzoeksinstelling of is de onderzoekverantwoordelijke van de instelling.

 • Het project mag niet van start gaan voordat de aanvraag is ingediend

 • Het project moet tussen 6 en 15 maanden duren

 • De aanvraag moet volledig zijn

 • De aanvraag moet bij Innoviris worden ingediend met goedkeuring van de Rector, de Directeur van de hogeschool of een andere persoon die wettelijk gemachtigd is om de instelling te vertegenwoordigen 


Je kan je aanvraag op elk moment van het jaar indienen in bij Innoviris. 

Het aanvraagformulier is beschikbaar in de toolbox van deze pagina.

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie die over een periode van twee jaar 100% van de kosten denkt.

De financiering loopt over een periode van 6 tot 15 maanden. Deze periode kan niet verlengd of hernieuwd worden.


Evaluatie

Als je dossier ontvankelijk wordt verklaard, zal Innoviris een analyse uitvoeren om de kwaliteit en de impact op de economie, werkgelegenheid en het leefmilieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te evalueren.

Evaluatiecriteria van de jury :
 • Het innovatief karakter en de wetenschappelijke kwaliteit van het werk waarvoor een proof of concept zal worden ontwikkeld

 • Het belang en de haalbaarheid van het project in het algemeen (planning, problemen met intellectueel eigendomsrecht, enzovoort)

 • De competenties van het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project

 • De valorisatieperspectieven van de resultaten van het project en de impact van deze valorisatie op het Gewest

Wil je meer weten over het programma? Raadpleeg het reglement in het aanvraagformulier van het programma.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Aline Grosfils

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 66
agrosfils[at]innoviris.brussels