EUROGIA

EUROGIA

EUROGIA 2020 is één van de zeven thematische clusters van het EUREKA-programma. Het programma stimuleert en steunt marktgerichte innovatie en O&O voor de energie van morgen. De projecten die in het kader van dit programma worden ontwikkeld, versterken de energie-efficiëntie, verlagen de CO2-uitstoot of ontwikkelen duurzame energie. Daarbij stimuleren ze de concurrentiekracht van Europese ondernemingen in dit domein. De EUROGIA-cluster steunt innovatieve technische samenwerkingsprojecten die marktgericht zijn en door ondernemingen worden opgestart. 

De projecten die in het kader van de EUROGIA-cluster worden geselecteerd, ontvangen geen financiële steun, maar een label. Ze worden gefinancierd door de nationale financieringsagentschappen (Innoviris voor Brussel) volgens specifieke voorschriften. 

Je komt in aanmerking voor een EUROGIA-toelage als je project voldoet aan de criteria van uw nationale financieringsinstelling en het EUROGIA-programma.

Als Brusselse onderneming moet je voldoen aan volgende toelatingscriteria:

Toelatingscriteria van EUROGIA
  • het project moet worden opgesteld in het Engels

  • minstens twee onafhankelijke ondernemingen van twee deelnemende landen van het EUREKA-netwerk moeten deelnemen aan het project

  • elk land van het consortium mag maximum voor 66% van het totale budget van het project verantwoordelijk zijn

  • de leader-deelnemer moet gevestigd zijn in een deelnemend land van het EUREKA-netwerk of in een geassocieerd land. 

 
Toelatingscriteria van Innoviris
  • je oefent (een deel van) je activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je toont aan dat je jouw deel van het project kan financieren

  • je bent je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen

Dien je aanvraag in nadat je project een label heeft ontvangen van EUROGIA. Dien je aanvraag in bij Innoviris via de programma's Explore of Shape.

Financieringstype

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een subsidie of een terugvorderbaar vooschot.

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

  Industrieel onderzoek Experimentele ontwikkeling Procesinnovatie
 

Subsidie

Subsidie                  Voorschot

Subsidie

ZKO/KO

70%

45%                       60%

35%

MO

60%

35%                      50%

25%

GO

50%

25%                      40%

15%*

Bij effectieve samenwerking met een Belgische of buitenlandse onderneming, kan de tegemoetkoming verhoogd worden met 15 %. De financiële tegemoetkoming bedraagt maximum 80 % van het budget.


Ook onderzoeksinstellingen komen in aanmerking voor financiële steun via de EUROGIA-cluster. Wil je meer weten over de financieringsvoorwaarden van dit programma ? Klik dan hier voor meer informatie.

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je EUROGIA-project.


Contact en bijkomende informatie

Heb je meer informatie nodig over de EUROGIA-cluster?  Lees dan de gedetailleerde informatiefiche of ga naar de website.

 

Marianne Da Silva

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 20
mdasilva@innoviris.brussels