Connect - International partnerships

Home / Financiële steun aan ondernemingen / Europese programma's / Connect - International partnerships
Home / Financiële steun aan ondernemingen / Europese programma's / Connect - International partnerships

Connect - International partnerships

Via de actie CONNECT financiert Innoviris Brusselse actoren die samen met één of meerdere organisaties een project willen opstarten met de bedoeling financiering te ontvangen of erkenning te krijgen van een Europese of supranationale instelling.

Via Connect financiert Innoviris Brusselse actoren die samen met één of meerdere Europese organisaties een project willen opstarten met de bedoeling financiële steun te ontvangen of erkenning te krijgen van een Europese of supranationale instelling. 

Het kan gaan om een project in wetenschappelijk onderzoek, experimentele ontwikkeling of innovatie

Connect dekt de kosten die verbonden zijn aan de voorbereiding, de onderhandeling en het indienen van projecten, zoals:

 • personeelskosten

 • verplaatsingskosten en kosten voor opdrachten

 • advieskosten (dienstcontracten voor vertalingen, juridische zaken en andere gelijkaardige kosten die verbonden zijn aan het opstellen van een project

 

 

Connect in het kort :

 • een vergoeding tot €10.000 , €15.000 € of €25.000

 • uw kosten worden voor 50 of 70% gedekt

 • een eerste betaling bedraagt 50% van de totale toelage om een voorschot van de kosten een een tweede betaling te vermijden nadat het project wordt ingediend

 • een vereenvoudigd budgettair model gebaseerd op de forfaitaire kosten

 • een vereenvoudigde verslaggeving en procedure

 

Je komt in aanmerking voor Connect als :

 • je een zeer kleine of kleine onderneming hebt

 • je (een deel van) je activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je de aanvoerder of een partner bent van een project in wetenschappelijk onderzoek, experimentele ontwikkeling of innovatie (met minstens één buitenlandse Europese entiteit) dat zal worden ingediend bij een internationale instantie waarbinnen u OOI-activiteiten zal uitoefenen

 • je kan aantonen dat het project een gunstige impact kan hebben op de ontwikkeling, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Gewest

 • je kan aantonen dat je een deel van het project kan financieren

 • je je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bent nagekomen
   

Ook onderzoeksinstellingen komen in aanmerking voor ConnectMeer weten? Klik dan hier voor meer informatie.

Dien je aanvraag maximum twee maanden voor het begin van de Europese of internationale oproep in bij Innoviris via een formulier.

 

Financieringstype

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een subsidie of een terugvorderbaar voorschot.

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

  Wetenschappelijk onderzoeksproject Experimenteel ontwikkelingsproject Maximum bedrag voor de coördinator van het project (€) Maximum bedrag voor de partner van het project (€)
KME

70%

50%

25.000

15.000

 

Je contacpersoon bij Innoviris

 

Marianne Da Silva

International Projects Advisor

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 20
mdasilva@innoviris.brussels