AAL - Active and Assisted Living

Home / Financiële steun aan ondernemingen / Europese programma's / AAL - Active and Assisted Living
Home / Financiële steun aan ondernemingen / Europese programma's / AAL - Active and Assisted Living

AAL - Active and Assisted Living

Het Active Assisted Living (AAL) - programma financiert projecten die de zelfstandigheid van oudere mensen via ICT-toepassingen en diensten op afstand verhoogt. Op die manier kunnen ze langer thuis blijven wonen.

AAL

 

Het 'Active and Assisted Living' programma (AAL) is gericht op de ontwikkeling van oplossingen gebaseerd op informatie-en communicatietechnologieën (ICT) ten voordele van ouderen. 

De projecten die via dit programma worden gefinancierd, behandelen verschillende aspecten van het leven van ouderen, zoals omgang met chronische ziekte, sociale integratie, mobiliteit en het dagelijks leven.  Ook de ontwikkeling van diensten en producten die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling, opleidingen, cultuur en toegang tot vrijetijdsbesteding, komen in aanmerking.

 

Alle consortia die bestaan uit minstens 3 organisaties uit 3 verschillende AAL-partnerlanden, kunnen een project indienen. De consortia moeten minstens bestaan uit een businesspartner, een kmo (die eventueel ook de businesspartner is) en een ‘end-user’ organisatie. Ook onderzoeksinstellingen kunnen deelnemen aan AAL-projecten.

De geselecteerde projecten worden gefinancierd door de nationale financieringsinstellingen en de Europese Commissie.

Projectoproep van 2018 : 'Smart solutions for Ageing well' (deadline 28/05/2018)

Het thema van de tiende projectoproep van AAL is 'Smart solutions for Ageing well'.

De sectoren die in aanmerking komen voor deze oproep, zijn:

 • mobiliteit en transport

 • werk en levenslang leren

 • veiligheid en preventie

 • cultuur, hobby’s, welzijn en sport 

Je kan twee soorten AAL-projecten indienen :

 • Kleine gezamenlijke projecten: via deze formule kan je een haalbaarheidsstudie van je producten of diensten uitvoeren. Het project mag maximum 6 maanden duren en leidt tot een projectvoorstel dat in aanmerking kan komen voor AAL (projectoproep van 2019) of voor regionale/nationale subsidieprogramma's. Deze projecten kunnen tot € 300 000 financiële steun ontvangen via AAL.

 • Gezamenlijke projecten: via deze formule kan je een project ontwikkelen dat betrekking heeft op één van de bovenstaande sectoren. De resultaten worden afgestemd op de bedrijfsstrategieën van de partners die de oplossing commercialiseren. Deze projecten kunnen tot € 500 000 financiële steun ontvangen via AAL. 

De producten en de diensten die via deze projectoproep worden ontwikkeld, zijn bestemd voor de privésector en gereglementeerde sectoren zoals de zorg, ziekenhuizen en mutualiteiten.

De projecten moeten beantwoorden aan de toelatingscriteria en de algemene voorwaarden van het AAL programma

 • het consortium moet samengesteld zijn uit minstens drie entiteiten uit drie verschillende landen die aan de oproep deelnemen

 • het consortium moet een grote onderneming, een KMO en een organisatie voor eindgebruikers bevatten

 • grootte van het Consortium: 3 - 10 partners

 • duur van het project: 12-36 maanden

Om ook door Innoviris te worden gefinancierd, moeten de projecten eveneens beantwoorden aan de toelatingscriteria van Innoviris.

Als Brusselse onderneming moet je voldoen aan volgende toelatingscriteria:

 • je oefent (een deel van) je activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je toont aan dat je een deel van het project kan financieren

 • je bent je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nagekomen

De AAL projecten moeten worden ingediend via de website van het programma. Het document "Guide for Applicants" geeft meer informatie over het gebruik van dit platform. 

Gelijktijdig met deze Europese aanvraag, moet je als Brusselse entiteit ook een regionale financieringsaanvraag indienen bij Innoviris. Deze aanvraag moet ten laatste op 28/05/2018 om 12.00u CET in een elektronische versie worden verstuurd naar bbibrowska@innoviris.brussels en funding@request@innoviris.brussels. Je moet eveneens 2 papieren exemplaren versturen naar volgend adres: Beata Bibrowska, International Projects Advisor, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel. 

Let op: Als je het regionale formulier niet indient, wordt je project niet ontvankelijk verklaard. 

Aarzel niet om contact op te nemen met Innoviris bij de voorbereiding van je project, voor het nalezen van je aanvraag of voor administratief, financieel of juridisch advies. 

 

Financieringstype

De financiële tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een subsidie of een terugvorderbaar vooschot.

 

Financiële tegmoetkoming (maxima)

  Industrieel onderzoek Experimentele ontwikkeling Procesinnovatie
 

Subsidie

Subsidie

Subsidie

ZKO/KO

70%

45%

35%

MO

60%

35%

25%

GO

50%

25%

15%

Bij effectieve samenwerking met een Belgische of buitenlandse onderneming, kan de tegemoetkoming verhoogd worden met 15 %. De financiële tegemoetkoming bedraag maximaal 80 % van het budget.


Ook onderzoeksinstellingen komen in aanmerking voor financiële steun via het AAL programma. Wil je meer weten over de financieringsvoorwaarden van dit programma ? Klik dan hier voor meer informatie.

End-user organisaties kunnen deelnemen aan het AAL project. Ze moeten aantonen dat de resultaten van het project gevaloriseerd kunnen worden in Brussel. Meer weten? Klik dan hier voor meer informatie. 

Via Connect kan je een financieringsaanvraag indienen voor het opzetten van je AAL project.

 

Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Beata Bibrowska

International Projects Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 22
bbibrowska[at]innoviris.brussels