Europese programma's

Home / Financiële steun aan ondernemingen / Europese programma's
Home / Financiële steun aan ondernemingen / Europese programma's

Europese programma's

Europese programma's voor financiële steun aan ondernemingen

Europese programma's Ter aanvulling van de regionale en nationale O&O-steun, bestaat er op Europees niveau een breed aanbod aan programma's ter ondersteuning van de O&O-sector, de innovatie en het concurrentievermogen van ondernemingen, onderzoeksinstellingen en andere Europese innovatieactoren.

Deze programma's zijn gericht op bepaalde sectoren (ICT, nanotechnologieën, ...), actoren (KMO's, ...), het soort activiteiten of een specifieke problematiek (vergrijzing van de bevolking, milieuproblemen, ...). De financiering van deze programma's verloopt via de Europese Unie of de nationale financieringsagentschappen of door een gemeenschappelijke financiering van de Europese Unie en de agentschappen. 

Het belangrijkste financieringsprogramma voor de OOI-sector is het programma Horizon 2020. Dit programma van de Europese Commissie dekt een zeer uitgebreid spectrum aan wetenschappelijke en technologische thema's (via thematische projectoproepen) en is gericht op alle actoren van de OOI-sector. De subprogramma's dekken verschillende stappen van de innovatieketen en basisonderzoek voor marktgerichte activiteiten.

Parallel met dit programma bestaat er een Europees netwerk ter ondersteuning van innovatieve marktgerichte gemeenschappelijke projecten met een belangrijke plaats voor ondernemingen. Dit netwerk, EUREKA, functioneert voornamelijk volgens een bottom-up benadering zonder beperking van de technologische thema's.

Deze twee programma's gaan gepaard met of impliceren een groot aantal thematische programma's ter ondersteuning van OOI binnen verschillende sectoren. Innoviris steunt verschillende programma's.

Om Brusselse innovatieactoren en vooral onderzoeksinstellingen en KMO's te steunen bij hun internationalisering en het opzetten van een Europees project, heeft Innoviris de actie Connect opgericht. Via dit programma kan je steun ontvangen voor de voorbereiding van een Europees project.

Sitemap

Connect: Financiële steun voor de voorbereiding van Europese projecten 

Horizon 2020

EUREKA

Eurostars: Marktgerichte OOI volgens een bottom-up benadering, voornamelijk bestemd voor KMO's

Clusters: Marktgerichte OOI in verschillende domeinen

EUREKA Network Projecten: Marktgerichte OOI volgens een bottum-up benadering

Ambient Assisted Living (AAL): ICT-toepassingen toegepast op de gezondheidssector en de vergrijzing van de bevolking

Urban Europe: Stedelijke ontwikkeling in al haar aspecten

ECSEL: Elektronisch intelligente systemen en onderdelen

Als je geïnteresseerd bent in een programma dat niet in deze lijst wordt vermeld en meer informatie wenst over de financieringsmogelijkheden, kan je contact opnemen met Innoviris.