Shape - Experimental development

Home / Financiële steun aan ondernemingen / Brusselse programma's / Shape - Experimental development
Home / Financiële steun aan ondernemingen / Brusselse programma's / Shape - Experimental development

Shape - Experimental development

Via de actie SHAPE financiert Innoviris experimentele ontwikkelingsprojecten.
Shape - Experimental development

 

 

 

 

Via de actie Shape financiert Innoviris experimentele ontwikkelingsprojecten.

Experimentele ontwikkeling is een activiteit waarbij de resultaten van industrieel onderzoek worden geconcretiseerd door prototypes te maken van producten, processen of diensten die niet worden gecommercialiseerd voor het einde van het project.

 


 

 

Je komt in aanmerking voor Shape als:

  • je onderneming (een deel van) haar activiteiten uitoefent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je een vernieuwend experimenteel ontwikkelingsproject kan voorstellen

  • je kan aantonen dat uw project in experimentele ontwikkeling een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • je kan aantonen dat uw onderneming haar deel van de kosten voor het project op zich kan nemen

  • je onderneming haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Gewest is nagekomen.

  • je onderneming niet in moeilijkheden is conform de geldende Europese wetgeving (pagina 19, hoofdstuk18)


Dien je aanvraag op elk moment van het jaar in via een formulier.

Financieringstype

De toelage neemt de vorm aan van een subsidie of een terugvorderbaar voorschot.

Bij experimentele ontwikkeling met een nieuw innovatief product of een nieuwe innovatieve dienst als finaliteit wordt de voorkeur gegeven aan een subsidie. Bij experimentele ontwikkeling gericht op de verbetering van een bestaand(e) product of dienst, gebaseerd op een bestaande technologische basis, wordt de voorkeur gegeven aan een terugvorderbaar voorschot.  De finale keuze voor het type van financiering voor de experimentele ontwikkeling wordt genomen door Innoviris. 

 

Financiële tegemoetkoming (maxima)

 
subsidie

voorschot
ZKO/KO

45%

60%

MO

35%

50%

GO

25%

40%

Als de onderneming het project uitvoert in samenwerking met een andere Belgische of buitenlandse onderneming of een onderzoekscentrum, kan de tegemoetkoming verhoogd worden met 15 %.


Je contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Sebastian Serrano

Innovation Facilitator

Industrial Research and Innovation Team

Tel. +32 2 600 50 63
sserrano[at]innoviris.brussels