Rise-editie 2015

Woorank, Productize en AMIA Systems hebben de Rise-prijs van 2015 gewonnen. Ze ontvangen elk 500.000 euro om hun strategisch innovatieplan uit te voeren.

AMIA Systems, Productize en Woorank zijn de drie laureaten van de Rise - Innovative Starters prijs van 2015

Brussel, 27 januari 2016. Fadila Laanan, Brussels Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, heeft gisteren de drie laureaten bekendgemaakt van de Rise – Innovative Starters prijs. Woorank, Productize en AMIA Systems zijn afkomstig uit verschillende sectoren (IT, Internet of Things en Industrial Logistics) en ontvangen elk €500.000 om hun Strategisch Innovatieplan uit te voeren.

Vijf jaar geleden organiseerde Innoviris, het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie, voor het eerst een projectoproep voor het programma Rise – Innovative Starters. De prijs zet de beste jonge technologische ondernemingen van het jaar in de kijker. De afgelopen vijf jaar dienden bijna vijftig kandidaten een dossier in. Twaalf laureaten werden verkozen. Zij kregen financiële steun voor een totaal bedrag van 4,8 miljoen euro.

 

 

Drie veelbelovende laureaten

Deze nieuwe editie van Rise – Innovative Starters heeft drie nieuwe laureaten met een echte ondernemingszin opgeleverd. De drie bedrijven trokken de aandacht van de juryleden door hun sterk voorstel, hun creativiteit en hun motivatie.


Woorank wil de online zichtbaarheid vergroten van kmo's die belang hechten aan een efficiënte digitale strategie. Dankzij de Rise-prijs zal het bedrijf iedereen die zijn zichtbaarheid op het web wil vergroten, in contact kunnen brengen met de experts die het meest gekwalificeerd zijn om specifieke problemen op te lossen.

Sinds de oprichting van Woorank in juli 2011, hebben we meer dan 50.000 Europese en Amerikaanse ondernemingen de tools aangereikt om gemakkelijk vindbaar te zijn in de resultaten van zoekmachines. Via de Rise-actie van Innoviris willen we onze rol als “facilitator van online visibility” verhogen door aan alle kmo’s die moeilijkheden hebben met hun digitale marketing kwaliteitsvolle menselijke expertise aan te bieden” Boris Demaria, CEO, Woorank.

 

Productize is het eerste agentschap gespecialiseerd in het Internet of Things. Productize levert strategische consulting, technologische expertise en snelle prototyping aan zijn klanten. Dankzij de Rise-prijs kan het bedrijf deze aanpak industrialiseren om zo sneller te kunnen groeien.

Al meer dan 20 jaar zijn we allemaal geconnecteerd. Vandaag is ook de fysieke wereld geconnecteerd. Deze nieuwe technologische revolutie gaat de gewoontes van ieder van ons radicaal veranderen. Elk object van ons dagelijks leven of van de economie zal deel uitmaken van het internet of things. Dit is een complex systeem waaruit nieuwe diensten met een hoge toegevoegde waarde zullen voortvloeien. Deze revolutie vraagt om snelheid en een goede beheersing van nieuwe competenties. Om die reden hebben we Productize opgericht, het eerste Belgische agentschap gespecialiseerd in IoT. Productize is een internet of things laboratorium met een unieke expertise in de ontwikkeling van producten, elektronische engineering en snelle prototyping ten dienste van ondernemingen die willen genieten van de voordelen van IoT”. Harold Grondel, Managing Director Productize.

 


AMIA Systems, spin-off van de ULB, zet met Simogga een softwarepakket in de markt dat de productieprocessen van industriële bedrijven optimaliseert. Dankzij de Rise-prijs zal AMIA Systems zijn technologische voorsprong kunnen behouden en van Simogga de tool maken die iedereen gebruikt om de indeling van industriële sites te bepalen (productie, onderhoud, warehouse).

Dankzij Rise zullen wij nieuwe technologieën kunnen gebruiken om de lay-out en de verzameling van gegevens te optimaliseren, maar ook om de aanpassing van onze technologie in de warehousesector, een sector die in België in volle groei is, aan te passen. Ons doel is een eenvoudige interactieve tool aan te bieden om complexe gegevens te visualiseren en te analyseren. Ik wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedanken voor haar steun aan startups en innovatie!” Emmanuelle Vin, CEO.


Rise, de vinger aan de pols van jonge bedrijven

Oorspronkelijk werd het programma ontwikkeld om innovatie aan te moedigen binnen jonge innovatieve ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarbij vertrok Innoviris van de vaststelling dat technologische startups meestal worden geconfronteerd met hoge operationele kosten en een commercialisatie die vaak een hele tijd op zich laat wachten. Dat zorgt voor een aanzienlijke financiële leemte voor ondernemingen die eigenlijk vanaf het begin een belangrijke financiële input nodig hebben voor de ontwikkeling van hun O&O-activiteiten.

Rise is een interessante benadering om deze financiële leemte op te vullen. Daarnaast werkt de wedstrijdformule voor vele kandidaten extra motiverend. Door de onderlinge concurrentie streven de kandidaten naar perfectie en optimaliseren ze hun menselijke en financiële middelen. Dat komt, ook als ze Rise niet winnen, hun bedrijf ten goede.” François Billen, Economic Advisor bij Innoviris en verantwoordelijke van het Rise-programma.

Brussel herbergt heel wat schatten, ondernemingen die uitblinken in hun innovatiemogelijkheden. Als overheid willen we er in ons Gewest alles aan doen om hen te ondersteunen en hen te doen uitgroeien tot de wereldleiders van morgen. Die boodschap willen we ook aan het grote publiek overbrengen! De versterking van het beeld van Brussel als innovatief Gewest is één van de belangrijkste pijlers van mijn activiteiten tijdens de komende maanden”. Fadila Laanan, Staatssecretaris voor wetenschappelijk onderzoek.

Ook in 2016 wil Innoviris een nieuwe editie van het Rise – Innovative Starters programma lanceren. De projectoproep wordt in mei opengesteld.