Bridge - Strategic platforms

Bridge - Strategic platforms

Bridge logo ondernemingen

 

De actie Bridge financiert collaboratieve en multidisciplinaire onderzoeksprojecten in domeinen die prioritair zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die een socio-economische valorisatie voorzien op korte of middellange termijn.

Projecten met een maximale samenwerking tussen een consortium van meerdere onderzoeksgroepen en de industriële, non-profit of institutionele sector worden sterk aangemoedigd. Het doel van deze interacties is de transfer van technologieën en kennis van de projecten naar het Brusselse industriële weefsel, de non-profit sector en de institutionele context te versterken.

Onderzoeksinstellingen zijn de begunstigden van dit programma.

Ondernemingen en non-profit organisaties uit de socio-economische sector die effectief wensen samen te werken aan de uitvoering van een project, komen ook in aanmerking voor financiële steun.

 

Bridge editie 2018 - Groene chemie 

Het thema van de Bridge editie van 2018 is 'groene chemie'

Dit thema heeft 4 luiken:

 • de circulaire benadering

 • het ontwerpen van efficiëntere processen

 • de ontwikkeling van minder schadelijke processen en producten

 • het implementeren van veligere productie-eenheden

Deze oproep focust dus op projecten die gericht zijn op de studie en de ontwikkeling van chemische producten en processen

 • door gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen (biomassa, CO2, afvalstoffen)

 • die ervoor zorgen dat er minder afval wordt geproduceerd

 • die zo ontworpen zijn dat ze op het einde van hun levensduur worden afgebroken tot niet-verontreinigende stoffen

 • die de hoeveelheid reactief afval of de energie die nodig is voor de synthese verminderen 

 • die minder schadelijk, maar even efficiënt zijn

 • die het risco van ongevallen of emissie van schadelijke stoffen tot een minimum beperken

De definitie en de context van het thema vind je in de modaliteiten van het programma. 

 

Je komt in aanmerking voor Bridge als: 

 • je deel uitmaakt van een onderzoeksgroep binnen een onderzoeksinstelling (universiteit, hogeschool of collectieve onderzoeksinstelling) met minstens één zetel  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • je onderzoeksgroep een onderzoeksproject heeft dat aansluit bij het thema van de projectoproep, nl. Groene Chemie

 • je project zal worden uitgevoerd door een consortium van minstens twee onderzoeksgroepen (partners) van onafhankelijke onderzoeksinstellingen met minstens één zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • de onderzoeksgroepen genoeg expertise hebben opgebouwd en over complementaire knowhow beschikken in het desbetreffende onderzoeksdomein

 • minstens één Brusselse onderneming ("peter van het project") een socio-economische interesse heeft in het voorstel. Dit peterschap kan eveneens worden uitgebreid tot de non-profit sector of Brusselse instellingen. 

 • je een ondernemer bent of actief bent in een Brusselse non-profit organisatie of instelling die aan de toelatingscriteria beantwoordt (zie het document "modaliteiten van de projectoproep") en actief deelneemt in het onderzoeksproject. Je maakt deel uit van het consortium (peterschap, niveau 5)


Dien je voorstel ten laatste op 30 april 2018 om 12u in via het formulier dat beschikbaar is in de toolbox van deze pagina. 

In het document 'Modaliteiten van de projectoproep' vind je meer informatie over de kalender en de evaluatiecriteria. 

Financiële tegemoetkoming

De financiële steun dekt een periode van minimum twee en maximum drie jaar.

Onderzoeksinsellingen worden voor 100% gefinancierd. Ondernemingen, non-profit organisaties en instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wensen deel te nemen aan een projecten, komen ook in aanmerking voor financiële steun (zie het document 'Modaliteiten van de projectoproep'). 


Voorgaande Bridge-projecten

 Klik hier als je meer informatie wenst over de projecten die tijdens de voorgaande edities van het programma werden geselecteerd.

 

Je contactpersonen bij Innoviris

 

Odile Vekemans 

Scientific Advisor

Industrial Research Team

Tel. +32 2 600 50 31
ovekemans@innoviris.brussels

** IMAGE DESCRIPTION **

Aiko Gryspeirt

Scientific Advisor

Industrial Research Team

Tel. +32 2 600 50 27
agryspeirt@innoviris.brussels