Bruseed: een nieuwe financieringstool

Home / Bruseed: een nieuwe financieringstool
Home / Bruseed: een nieuwe financieringstool

Bruseed: een nieuwe financieringstool

Een nieuwe financieringstool voor early stage start-ups: Bruseed

Finance.brussels/de gimb-groep en Innoviris geven een financiële boost aan nieuwe innoverende Brusselse ondernemingen die in de beginfase – de early stage – van hun ontwikkeling staan.

Bruseed logo

Met de steun van het operationeel programma EFRO 2014-2020 en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest slaan Innoviris en Brustart, filiaal van finance.brussels en de gimb-groep, de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat Brusselse kmo’s makkelijker en sneller innovatieprojecten kunnen uitvoeren en op de markt kunnen brengen. Om het gebrek aan financiering bij de aanvang van een ondernemingsproject te compenseren ontwikkelden de twee overheidsinstanties samen een nieuwe financieringstool in seed capital: Bruseed. 

De nieuwe tool past volledig in de gewestelijke economische strategie om te beantwoorden aan de noden van Brusselse ondernemingen door hen aangepaste financiële producten aan te bieden.

Vanuit hun eigen specifieke diensten en via hun regelmatige contacten met innoverende Brusselse kmo’s stelden zowel Brustart als Innoviris vast dat er een echte nood bestaat aan seed capital bij de aanvang van een ondernemingsproject, iets waarbij geen van de bestaande financieringstools kan helpen.

Daarom wordt Bruseed in het leven geroepen, dankzij de injectie van meer dan tien miljoen euro aan nieuwe financiële middelen die de Europese fondsen en het Brussels Gewest daarvoor vrijmaakten. Brustart en Innoviris vervolledigen zo samen het bestaande overheidsaanbod aan financieringstools en versterken een ontoereikend aanbod van de privésector. De financieringstool is uitsluitend gericht op jonge Brusselse innoverende ondernemingen die nog in hun precommercialisatie- of ontwikkelingsfase staan.

Het nieuwe partnerschap tussen de twee organisaties, allebei gericht op de financiële ondersteuning van innoverende projecten in Brussel, zal het mogelijk maken om ondernemingen te financieren die zich in risicovolle stadia van hun ontwikkeling bevinden.

De opstartfase is inderdaad een scharniermoment in de levensloop van een onderneming die al enkele maanden bezig is met de ontwikkeling van een product en moet overgaan tot de commercialisatie ervan, maar tegelijk ook haar eigen groei moet bekostigen. Investeerders staan meestal niet te springen om projecten te financieren die nog moeten aantonen dat ze over een relevant businessmodel beschikken’, zegt Serge Vilain, Voorzitter van het Directiecomité bij finance.brussels/de gimb-groep.

Met de oprichting van één enkel loket voor early stage-financiering krijgen start-ups de mogelijkheid om zich te laten begeleiden en de financiële noden van hun bedrijf te laten opvolgen. Het partnerschap tussen Brustart en Innoviris maakt deel uit van de gewestelijke strategie om technologietransfers te versterken en het innovatief ondernemerschap te ontwikkelen’, zegt Katrien Mondt, Algemeen Directeur van Innoviris.

Bruseed is er enerzijds op gericht om start-ups makkelijker toegang te verschaffen tot financiering en anderzijds om hun opstart en de commercialisatie van hun innoverende producten in speerpuntdomeinen voor het Gewest te vergemakkelijken. Het gewestelijk budget is bestemd voor alle sectoren terwijl het budget dat via EFRO verkregen werd slechts voor enkele sectoren beschikbaar is: grondstoffen en afval, duurzame voeding, de bouwsector en hernieuwbare energieën, gezondheid en persoonsgerichte zorg en media, creatieve sectoren, toerisme of horeca (die digitaliseren of duurzamer willen worden). De analyseprocedure is echter wel dezelfde voor alle dossiers, ongeacht de sector.

Het nieuwe mechanisme past volkomen in het streven van de regering om aangepaste instrumenten ter beschikking te stellen van de Brusselse ondernemingen met als doel de ontwikkeling van de economische activiteit in het gewest te bevorderen’, aldus Minister-President Rudi Vervoort.

Met Bruseed verhoogt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn vermogen om bedrijven te ondersteunen vanaf hun eerste stappen in de bedrijfswereld, soms zelfs nog voor ze hun product op de markt brengen. Dat is het nut van dit overheidsinstrument: innoverende bedrijven bijstaan wanneer ze zelf nog niet in staat zijn andere partners aan te trekken’, stelt Brussels minister van Economie Didier Gosuin.
‘Ik was snel overtuigd van de noden van start-ups: zich verder kunnen ontwikkelen, niet zomaar subsidies krijgen. Daarom heb ik gevraagd om een financiële tool te ontwikkelen waarmee jonge ondernemingen zich echt kunnen lanceren op de markt. Ik ben dan ook heel blij om te zien dat die vraag vorm krijgt in de tool Bruseed. Ik blijf ervan overtuigd dat innoverende projecten in Brusselse speerpuntdomeinen zich er sneller door zullen kunnen ontwikkelen
’, aldus Fadila Laanan, Staatssecretaris bevoegd voor het Wetenschappelijk Onderzoek.

 

Meer weten? 

Raadpleeg de Bruseed-pagina op onze website.