Technology Transfer Office - Interfaces

Home / Begeleiding en contacten / Contacten / Technology Transfer Office - Interfaces
Home / Begeleiding en contacten / Contacten / Technology Transfer Office - Interfaces

Technology Transfer Office - Interfaces

De Technology Transfer Offices (TTO) ondersteunen activiteiten in wetenschappelijk onderzoek, vergemakkelijken de valorisatie van onderzoeksresultaten, de samenwerking met academische onderzoeksentiteiten en hun externe OOI-partners.

In Brussel steunt Innoviris 4 Technology Transfer Offices: 

 • de universitaire interface van de Université Libre de Bruxelles: TTO ULB

 • de universitaire interface van de Université Catholique de Louvain: LTTO

 • de universitaire interface van de Vrije Universiteit Brussel: VUB TTI

 • de interface van de drie Brusselse hogescholen (ISI) -  l’École Centrale des Arts et Métiers "ECAM" (Haute-Ecole Léonard de Vinci - HELdV), l'Institut Supérieur Industriel de Bruxelles "ISIB" (Haute-Ecole Paul-Henry Spaak-HEPHS) en l'Institut Meurice "IMC" (Haute-Ecole Lucia de Broukère-HELdB) : Indutec

De Technology Transfer Offices verlenen volgende diensten : 

 • de evaluatie van het technologisch en economisch vermogen van wetenschappelijke onderzoeksresultaten

 • de valorisatie (exploitatie en verspreiding) van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten

 • de overdracht van resultaten van toegepast wetenschappelijk onderzoek in industriële toepassingen gericht op de oprichting van nieuwe ondernemingen

 • hulp bij het opstellen van dossiers voor subsidie-aanvragen

 • verschillende actoren in wetenschappelijk onderzoek met elkaar in contact brengen

 • een loket dat toegang verleent aan alle onderzoeksteams en capaciteiten voorgesteld door de instelling(en) die de interface vertegenwoordigt. Zo fungeren de TTO onder meer als interface tussen de ondernemingen en de instellingen die ze vertegenwoordigen (universiteiten en ISIs)

 • raad voor het beheer van intellectueel eigendomsrecht (octrooien, consortiumovereenkomsten, onderhandeling van licenties en industriële contracten, ...)

 • de uitwisseling van ervaring tussen academische onderzoekers en ondernemers

De diensten van de TTO's en interfaces zijn gratis. 

Als u meer informatie wenst, kunt u terecht op de website van elke interface: 

 

Uw contactpersoon bij Innoviris

** IMAGE DESCRIPTION **

Julie Verstraeten

Scientific Advisor

Strategic Research Team

Tel. +32 2 600 50 70
jverstraeten@innoviris.be