BSI

Home / Begeleiding en contacten / Contacten / Brussels Studies Institute (BSI)
Home / Begeleiding en contacten / Contacten / Brussels Studies Institute (BSI)

BSI

Brussels Studies Institute

Brussels Studies Institute

 

Het Brussels Studies Institute (BSI) is een structuur gebaseerd op een samenwerkingsakkoord tussen de drie Brusselse universiteiten: ULB, VUB en de Université Saint-Louis-Bruxelles.

Het BSI is een platform dat universitair onderzoek in Brussel samenbrengt en coördineert. Daarbij wordt een belangrijk accent gelegd op de humane wetenschappen. 

Deze taak van het BSI beperkt zich niet alleen tot de onderzoekscentra van de drie stichtende universiteiten. Integendeel, het instituut wil geleidelijk een interuniversitair en interdisciplinair netwerk uitbouwen dat diensten verleent aan onderzoekers die actief zijn in Brussel. Het platform moet eveneens fungeren als interface tussen verschillende actoren van de Brusselse maatschappij. Het BSI is een extra medium ter versterking en coördinatie van onderzoek in Brussel. 

Het BSI draagt eveneens bij tot de verspreiding van de Brusselse kennis, zowel bij de overheidsinstelling als de stad Brussel en alle geïnteresseerde inwoners.

Dankzij een samenwerking met het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift "Brussels Studies", vespreidt het BSI onderzoeksresultaten over verschillende aspecten van Brussel, en dit zonder discriminatie van taal of discipline. 

Voor meer informatie over de activiteiten van Brussels Studies Institute, kunt u terecht op de website van het BSI